ราคาน้ำมัน 23 ก.ค. 63 ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมัน ทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 23 ก.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 29.36 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 21.95 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 21.68 บาทต่อลิตร
  • E20 : 20.44 บาทต่อลิตร
  • E85 : 18.19 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 22.59 บาทต่อลิตร
  • B20 : 19.34 บาทต่อลิตร